Projectbeschrijving

Uitdaging

Er waren een aantal onderdelen extra belangrijk tijdens het proces.

  • De nieuwe website moest vooral snel zijn.
  • De kracht van de fysieke winkels moest op een goede manier gecombineerd worden met de online verkoop.
  • De website mocht een nieuwe, frisse uitstraling krijgen.
  • Er moesten mogelijkheden komen voor B2B-verkoop (vooral voor de verf).


Ontwikkelproces

  1. We hebben allereerst de website schematisch in kaart gebracht en gevisualiseerd. Dit hebben we gedaan door diverse wireframes en visuele designs op te zetten.
  2. Langzaamaan werkten we naar het eerste ontwerp van een thema toe. Na enkele feedbackrondes en aanpassingen is dit thema uitgewerkt en functioneel gemaakt.
  3. Tot slot is de webshop gevuld door een koppeling met het kassasysteem.

Oplossing

Het resultaat van dit project is een WordPress website met WooCommerce. Er is gebruikgemaakt van onze eigen WooConnect-koppeling voor de koppeling met het kassasysteem Vendit. Daarnaast hebben we vanuit ons eigen thema extra add-ons toegevoegd. De hosting en het onderhoud worden ook door ons verzorgd.

Resultaat

Het thema dat we hebben ontwikkeld is meteen wat algemener gemaakt zodat we het kunnen gebruiken voor toekomstige projecten. Omdat er een wens lag om de kracht van de fysieke winkels te combineren met de online verkoop, is hier een duidelijke koppeling mee gemaakt. De website is zo opgezet dat de aanloop naar de winkels gestimuleerd wordt.

Andere projecten

Bekijk onze eerdere projecten