Projectbeschrijving

JK Translate is bij ons binnengekomen met een bestaande website die veranderd moest worden. De focus mocht meer op converteren komen te liggen en ook de uitstraling kon wel een upgrade gebruiken. Tijdens de ontwikkeling bleek daarnaast dat de bestaande websitestructuur zich niet leende voor aanpassingen op websiteniveau. Hierdoor was het doorvoeren van wijzigingen tijdrovend en daarmee kostbaar.

Het proces

De bestaande website van JK Translate hebben we in een periode van circa 1 tot 1,5 jaar stap voor stap omgebouwd. Het design van de website zoals deze nu is, komt dus vrijwel volledig van onze hand. De eerste aanpassingen hebben we binnen de bestaande structuur van de website gedaan. Toen duidelijk werd dat deze zich niet leende voor de toekomstige doorontwikkeling hebben we de overige pagina’s stap voor stap herschreven. Nog steeds schaven we de website regelmatig bij, zodat deze elke keer weer een stapje beter wordt. Zo lopen de baten en lasten binnen dit project grotendeels gelijk.

Oplossing

De doelgroep van het bedrijf oriënteert zich primair online, waarbij het verkrijgen van prijsinformatie een belangrijke stap is. Uit verschillende analyses van het gebruikersgedrag kwam dan ook naar voren dat de route naar de prijsinformatie zo kort mogelijk moest zijn. Om die reden hebben we op de tarievenpagina een tool ontwikkeld waarmee geïnteresseerden direct kunnen berekenen wat een vertaling voor meer dan 1000 verschillende talencombinaties kost.

Tevens hebben we de eerste stap van het offerte-aanvraagformulier en de prijstool geïntegreerd in de homepagina en de tientallen landingspagina’s die het bedrijf gebruikt. Ook het verdere offerteformulier hebben we in stappen opgedeeld en afgestemd op het gebruikersgedrag uit de analyses.

Tot slot hebben we de uitstraling van de website onder handen genomen. Het vergroten van het vertrouwen in JK Translate bij de groep vluchtige gebruikers is hierbij een belangrijk uitgangspunt geweest. Hierbij hebben we tevens de websitestructuur stap voor stap geherstructureerd zodat deze eenvoudiger beheersbaar wordt.

Resultaat

Niet alleen past de look-and-feel van de website weer bij de huidige tijd maar ook het aantal kwalitatieve leads is aanzienlijk gestegen sinds JK Translate klant is geworden!

Andere projecten

Bekijk onze eerdere projecten