Projectbeschrijving

Uitdaging

Een belangrijk onderdeel van het platform is dat gebruikers direct de prijs voor het transport kunnen bekijken (en online kunnen afrekenen) in plaats van wachten op een reactie van de vervoerder.  Wat dit lastig maakt is dat er veel verschillende opties en variabelen zijn die de prijs beïnvloeden. Met al deze opties moest op een slimme manier rekening gehouden worden.

Een tweede uitdaging die hiermee samenhing was om dit proces zo eenvoudig mogelijk te maken voor de eindgebruikers, zodat ook het grote publiek eenvoudig zijn transport kan boeken.


Ontwikkelproces

We zijn het ontwikkelproces begonnen met een verkenningssessie waarbij het minimal viable product werd bepaald. Tijdens deze sessie zijn een hoop beheerfuncties voor koeriers uitgesteld en is vooral de focus gelegd op de beleving van de klant. Momenteel is de eerste versie van het platform klaar voor gebruik en wordt deze door een pilotgroep van transporteurs gebruikt. Zo kunnen – vooral met het oog op gebruiksvriendelijkheid – verbeteringen worden doorgevoerd voordat Direct Transport het platform verder onder de aandacht brengt.

Oplossing

Voor deze oplossing hebben we gebruikgemaakt van Laravel met Vue.js. Daarnaast wordt Mollie gebruikt voor de betalingen en wordt Google Maps geraadpleegd om afstanden te berekenen. Zo kan iemand iets laten ophalen op een specifiek adres en laten afleveren op een ander adres. Met een API wordt deze afstand vervolgens berekend en wordt de reistijd bepaald op basis van het ophaal- en aflevermoment (’s ochtends is het bijvoorbeeld drukker op de weg).

Resultaat

De lancering van het Minimum Viable Product heeft Direct Transport in staat gesteld hun aannames te testen en in te zetten op de onderdelen van het platform die door de gebruikers als het meest waardevol worden ervaren. Gezien de fase waarin het platform zich bevind worden er op dit moment geen aanvullende resultaten gedeeld.

Andere projecten

Bekijk onze eerdere projecten