Projectbeschrijving

Uitdaging

Tijdens het ontwikkelen van het klantportaal kwamen we een aantal uitdagingen tegen:

  • Er was nog geen documentatie beschikbaar voor de API-Koppeling met de eigen software van Intus.
  • De datamigratie van de huidige pilotversie naar de nieuwe omgeving moest op de juiste manier gebeuren.
  • Er zitten veel klanten in het klantportaal en er is veel data beschikbaar. Hierbij was het vooral belangrijk dat deze data goed gescheiden werd, zodat klanten alleen data te zien krijgen die voor hun toegankelijk dient te zijn.
  • De grote hoeveelheid klantinformatie moest vooral duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd worden.

 

Ontwikkelproces

Het ontwikkelproces bestond uit drie verschillende fasen:

  • Het visuele design van het portaal
  • De ontwikkeling van het portaal
  • De ontwikkeling van de koppeling met de software van Intus

Het bijzondere aan dit ontwikkelproces was dat Intus tegelijkertijd bezig was met het ontwikkelen van hun API. Op basis van de data uit deze API hebben wij vervolgens het portaal verder gevuld. Het was dus erg belangrijk om in dit proces veel met elkaar te overleggen. Denk bijvoorbeeld aan het vormgeven van de aan te leveren datastructuur, de validatie en de te verwachten responsecodes.

Oplossing

Uiteindelijk is er een WordPress-maatwerkthema ontwikkeld voor het nieuwe klantportaal.

Daarbij hebben we de informatie uit de Intus personeelsplanningssoftware aan groepen gekoppeld en hiermee de toegang ertoe van de verschillende users in de website geregeld. Ook deze users werden automatisch aangemaakt of bijgewerkt vanuit de koppeling. Admins op de website behielden wel het recht om alle informatie in te zien.

Daarnaast hebben we de reeds verreikte informatie uit de pilot website gemigreerd zodat Intus deze niet opnieuw hoefde in te voeren. Hier zijn we al vroeg in het project mee begonnen zodat we de informatie direct als testdata konden gebruiken. Gedurende dit proces hebben we tevens de opmaak die vanuit verschillende plugins kwam omgezet naar generieke oplossingen zodat de nieuwe website niet meer afhankelijk was van deze oplossingen van derde.

Resultaat

De verwachting was dat er in eerste instantie 10 klanten gebruik van zouden maken, maar dit waren er al snel 50. Het portaal werkt dus boven verwachting goed!

Andere projecten

Bekijk onze eerdere projecten